Världens Ende

 

Jag är medlem i det Göteborgsbaserade ateljékollektivet Världens ende.

Världens ende är namnet på en "kreativ sammanslutning" av konstnärer och vänner från Göteborg, startad under våren 2010. Vi ger årligen ut en antologi med samma namn, varje nummer är tematiskt på ett eller annat sätt och innehåller texter, essäer, poesi, serier, illustrationer och foto.
Medlemmar i kollektivet är Björn Ahlén, Sandro Müntzing, Jon Mårtensson, Hanna Petersson, Henrik Bromander, Sigge Andersson och Johannes Torstensson.

Kollektivet står för det kollektiva och komplexa i en tid präglad av individualism och karriärism. Medlemmarna är politiskt engagerade och vill synliggöra att kulturvärlden är en del av den kapitalistiska marknaden samt slå hål på myten om samförstånd mellan kulturarbetare och chefer. Detta gör man bland annat genom facklig organisering, manifestationer, opinionsbildning och kreativt skapande.

Antologin Världens ende ges ut varje år i september. Vi brukar också vara gäster på Textival i Göteborg (mars) och Small Press Expo / Stockholms Internationella Seriefestival (april).


Världens ende har medverkat på utställningen Kollektiv Kraft på Frölunda Kulturhus under Serieveckan i Göteborg 2010. 
Utgivna böcker:
Manifest

Kulturvärlden är en värld som saknar konfliktperspektiv.

Därmed inte sagt att konflikter inte existerar. Relationen mellan förlagschefer och anställda, mellan redaktörer och uppdragstagare, är som vilken annan relation på arbetsmarknaden som helst – vi säljer vårt arbete till en arbetsköpare. Ofta för en löjligt låg summa som sällan eller aldrig motsvarar den tid som lagts ner. Om ens betalning utgår – gratisarbete är snarare regel än undantag i en bransch där exponering förväntas vara ersättning nog.

Kulturvärlden är ofrånkomligen en del av den kapitalistiska marknaden. Trots det saknar många av dem som bär upp denna värld – kulturarbetarna – en insikt om detta. Klimatet präglas snarare av samförstånd och uppslutning kring bossarna. Man umgås med chefer som vänner och dryckeskamrater, men någonstans i denna ojämlika relation förloras förmågan att yttra kritik och att värna om sin och sina kollegors rätt.

Världens ende vill uppmärksamma detta. Våra medlemmar arbetar på olika sätt för att slå hål på samförståndsmyten genom bland annat facklig organisering, manifestationer, opinionsbildning och kreativt skapande. Vår antologi kommer att utgöra en del av denna strävan. Om du är kulturarbetare och förbannad på din chef, hör av dig till oss så kanske vi kan göra något ihop.

Inga kommentarer: