måndag 22 juni 2015

Illustrationer till sagobok

Banditteatern är en teatergrupp med bas i Malmö vars verksamhet främst riktar sig till barn. De håller på att göra en sagobok med texter från deras föreställningar och nya. Jag har illustrerat en saga om Balder och hans överbeskyddande pappa Oden, temat är hämtat från fornnordisk mytologi men jag ville teckna karaktärerna i en samtida stil. Sagan är skriven av Viktor Ahlgren.


Sonen Balder och pappa Oden

Loke som gömt sig i ett kuddrum

Inga kommentarer: